Günümüzde internet bize her konuda bilgi sağlamaktadır.  Bir çok yazıda greft sayısı, saç ekimi sonucunu etkileyecek en önemli özellik olarak sunulsa da aslında tek başına değerlendirildiğinde bize sonuç hakkında sadece sınırlı bilgi verir ve hastalar sayıyı yeterli buldukları halde neden sonucun tatmin etmediğine anlam veremezler. Greft sayısının yanında her bir greftteki saç sayısını, her bir saç telinin kalınlığını ve ekim yapılacak yüzey alanın büyüklüğünü de değerlendirmek gerekir.

Bir maddenin yoğunluğunu belirlemek için kütleyi hacime böleriz. Ekim yapılan yeni saçları yüzey alanını kapatacak tek bir madde olarak düşünürsek, greft sayısı x greftlerde bulunan ortalama saç sayısı x her bir saç telinin kalınlığı bize kütleyi verir; kütlenin yayılacağı hacmi de yüzey alanı olarak düşünebiliriz. Dolayısı ile greft sayısı fazla ise, greft başı saç sayısı fazla ise ve saç tellerinin kalınlığı fazla ise sonuç hastalar açısından o kadar tatmin edici olur.

Greft sayısı donör bölgenin yüzey alanı ve yoğunluğu tarafından belirlenir. Kısacası donör alan ne kadar büyük ve sık ise greft sayısı o kadar fazla olur. Akıldan çıkarılmaması gereken bir diğer nokta ise donör alanı büyük olan insanların, ekim yapılacak bölgelerinin de büyük olduğudur. Dolayısı ile aynı yoğunluğu elde etmek için daha fazla greft kullanmak gerekecektir. İyi bir sonuç elde etmek için Cm2 başına 35-45 greft konulması gerekmektedir.

Her bir greftte bulunan saç sayısı ortalama 2.2 saç/greft olarak saptanmıştır. Bazı bireylerin greftleri incelendiğinde bu sayının 3-4, bazı bireylerde ise 5-6 civarında olduğu görülür. Bu sayının çokluğunun sonuç üzerinde olumlu etkisi vardır.

Saç tellerinin kalınlığı mikron (mikrometre) birimi ile ölçülür. Bir insanın saç telinin çapı 17-181 mikron arasında değişim gösterir. Bu değer sarışın ve gri saçlarda en düşük, siyah saçlarda ise en yüksektir. Olabilecek en düşük ve en yüksek değer oranlandığında aslında bu faktörün sonuç üzerinde ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Saç ekiminde planlama aşamasında istenilen sonucu elde etmek açısından bu faktörlerin değerlendirilmesi çok önemlidir:

  1. Donör alandan ihtiyaçtan fazla greft alınabileceği düşünülüyor ise ekim yapılacak yüzey alan hesaplanmalı ve buna uygun sayıda greft alınmalıdır.
  2. Eğer donör alandan çıkacak sayının kısıtlı olacağı düşünülüyor ise ekim yapılacak yüzey alan buna göre sınırlandırılmalıdır.
  3. Eğer ekim yapılacak alan çok ufak bir alan ise önce insizyonların yapılması, alınacak greft sayısının tam olarak bilinmesi açısından en uygundur.
  4. Eğer ekim yapılacak bireyin saçları ince ise belirli bir yoğunluğa ulaşmak için insizyonlar/kanallar mutlaka belirli bir yoğunlukta açılmalıdır.

Bu değişkenler göz önüne alınarak yapılan planlama sonucunda, tatmin edici bir yoğunlukla ekim yapılabilecek alan belirlenerek kişinin isteği doğrultusunda bir sonuç elde edilebilir.